Poradnia genetyczna

Choć genetyka jest nauką stosunkowo młodą, to obecnie jest coraz częściej brana pod uwagę na przestrzeni…